שירות ותמיכה         מייל           שיחת יעוץ

מיכאל שלום רב,  

בהמשך לשיחתנו הטלפונית מתכבדים להציג בפניך את המלצות לשינויים והתוספות שיש לבצע בתיק הביטוח המשפחתי

הפעולות שבוצעו:

  1. התממשקות לאתר משרד האוצר (הר הביטוח) לקבלת מידע ראשוני

  2. פנייה לחברת הראל לקבלת מפרט הפוליסות 

  3. ניתוח תיק הביטוח ע"י סוכן מוסמך

המלצות לשינויים שיש לבצע:

1. בהנחה ואין שינוי במצב רפואי ניתן להוזיל את ביטוח החיים ע"ש מיכאל בסכום מצטבר של 16K בעשרים       שנה הקרובות.

2. ביטוח הבריאות המשפחתי תקין ורחב, יש לעדכן את פרק התרופות שאינן בסל הסכום הקיים נמוך ואינו       מעודכן בכיסויים החדשים, עלות חודשית לעדכון הכיסוי לכל המשפחה 58 ש"ח.

3. אתי איננה מבוטחת בביטוח חיים, יש לרכוש ביטוח על שמה בסכום מינימאלי של 500K, עלות חודשית 60     ש"ח בפרמיה קבועה ל15 השנים הקרובות (בהנחה שהמצב הרפואי תקין ואיננה מעשנת).

פייסבוק צ'ט       מיייל ישיר    שיחת יעוץ

בריאות