שירות ותמיכה         מייל           שיחת יעוץ

ורדה שלום רב,  

באזור האישי ריכזנו עבורך את כיסויי הביטוח שברשותך לאחר קבלת הנתונים מאתר משרד האוצר. 

ממצאי הבדיקה העלו שברשותכם הביטוחים הבאים:

  • ביטוח סיעוד בחברת מגדל

  • ביטוח בריאות בחברות מגדל והראל 

העלות החודשית המשולמת על פוליסות הביטוח ותוכניות חסכון הינה:  327 ש"ח.

להלן פירוט התשלומים החודשיים:

ביטוח תאונות אישיות-לא קיים כיסוי  

ביטוח סיעוד-עלות חודשית 133 ש"ח

ביטוח מחלות קשות -לא קיים כיסוי  

ביטוח בריאות -עלות חודשית 194 ש"ח   

ביטוח חיים-לא קיים כיסוי    

ביטוח נכות  -לא קיים כיסוי    

ביטוח מוות מתאונה  -לא קיים כיסוי   

ביטוח מחלות קשות -לא קיים כיסוי 

     

* המידע המוצג התקבל ממשק משרד האוצר " הר הביטוח" ייתכן וקיימות פוליסות נוספות שלא דווחו, מידע זה איננו סופי ונדרשת בדיקה מעמיקה מול חברות הביטוח ע"מ לאשרו

פייסבוק צ'ט       מיייל ישיר    שיחת יעוץ

בריאות