שירות ותמיכה         מייל           שיחת יעוץ

דרור שלום רב,  

באזור האישי ריכזנו עבורך את כיסויי הביטוח שברשותך לאחר קבלת הנתונים מאתר משרד האוצר. 

ממצאי הבדיקה העלו שברשותכם הביטוחים הבאים:

  • ביטוח תאונות אישיות בחברות ביטוח ישיר, וכלל

  • ביטוח בריאות ושיניים בחברת כלל, ביטוח ישיר, והפניקס

העלות החודשית המשולמת על פוליסות הביטוח ותוכניות חסכון הינה:  567 ש"ח.

להלן פירוט התשלומים החודשיים:

ביטוח תאונות אישיות-עלות חודשית 335 ש"ח

ביטוח סיעוד-לא קיים כיסוי  

ביטוח מחלות קשות -עלות חודשית 88 ש"ח  

ביטוח בריאות -עלות חודשית 144 ש"ח   

ביטוח חיים-לא קיים כיסוי    

ביטוח נכות  -לא קיים כיסוי    

ביטוח מוות מתאונה  -לא קיים כיסוי   

ביטוח מחלות קשות -לא קיים כיסוי 

     

* המידע המוצג התקבל ממשק משרד האוצר " הר הביטוח" ייתכן וקיימות פוליסות נוספות שלא דווחו, מידע זה איננו סופי ונדרשת בדיקה מעמיקה מול חברות הביטוח ע"מ לאשרו

פייסבוק צ'ט       מיייל ישיר    שיחת יעוץ

בריאות