שירות ותמיכה         מייל           שיחת יעוץ

חיים שלום רב,  

באזור האישי ריכזנו עבורך את כיסויי הביטוח שברשותך לאחר קבלת הנתונים מאתר משרד האוצר. 

ממצאי הבדיקה העלו שברשותך הביטוחים הבאים:

  • ביטוח תאונות אישיות בחברות מגדל וAIG

  • ביטוח בריאות בחברות מנורה והראל

  • ביטוח מחלות קשות בחברת כלל

  • ביטוח סיעודי בחברת מגדל

  • ביטוח אובדן כושר עבודה בחברות הראל,כלל ומגדל 

  • ביטוח חיים בחברות מגדל, AIG, כלל

העלות החודשית המשולמת על פוליסות הביטוח ותוכניות חסכון הינה:  2746 ש"ח.

להלן פירוט התשלומים החודשיים:

ביטוח תאונות אישיות-עלות חודשית 106 ש"ח

ביטוח סיעוד-עלות חודשית 101 ש"ח  

ביטוח מחלות קשות -עלות חודשית 246 ש"ח  

ביטוח בריאות -עלות חודשית 278 ש"ח   

ביטוח חיים (משולב חסכון) -עלות חודשית 1412 ש"ח    

ביטוח אובדן כושר עבודה -עלות חודשית 603 ש"ח   

ביטוח מוות מתאונה  -לא קיים כיסוי   

     

* המידע המוצג התקבל ממשק משרד האוצר " הר הביטוח" ייתכן וקיימות פוליסות נוספות שלא דווחו, מידע זה איננו סופי ונדרשת בדיקה מעמיקה מול חברות הביטוח ע"מ לאשרו

פייסבוק צ'ט       מיייל ישיר    שיחת יעוץ

בריאות