שירות ותמיכה         מייל           שיחת יעוץ

סילביה שלום רב,  

באזור האישי ריכזנו עבורך את כיסויי הביטוח שברשותך לאחר קבלת הנתונים מאתר משרד האוצר. 

ממצאי הבדיקה העלו שברשותך הביטוחים הבאים:

  • ביטוח בריאות בחברת כלל

  • ביטוח תאונות אישיות בחברות הראל, מגדל וכלל

  • ביטוח מחלות קשות בחברות AIG וכלל

  • ביטוח סיעוד בחברת הפניקס

  • ​ביטוח אובדן כושר עבודה בחברות הראל והפניקס​

  • ביטוח חיים משולב חיסכון בחברות הראל והפניקס

העלות החודשית המשולמת על פוליסות הביטוח ותוכניות חסכון הינה:  3392 ש"ח.

להלן פירוט התשלומים החודשיים:

ביטוח תאונות אישיות-עלות חודשית 551 ש"ח

ביטוח סיעוד-עלות חודשית 76 ש"ח   

ביטוח מחלות קשות -עלות חודשית 623 ש"ח  

ביטוח בריאות -עלות חודשית 241 ש"ח   

ביטוח חיים (משולב חסכון) -עלות חודשית 1796 ש"ח    

ביטוח אובדן כושר עבודה -עלות חודשית 105 ש"ח     

ביטוח מוות מתאונה  -לא קיים כיסוי   

     

* המידע המוצג התקבל ממשק משרד האוצר " הר הביטוח" ייתכן וקיימות פוליסות נוספות שלא דווחו, מידע זה איננו סופי ונדרשת בדיקה מעמיקה מול חברות הביטוח ע"מ לאשרו

פייסבוק צ'ט       מיייל ישיר    שיחת יעוץ

בריאות