שירות ותמיכה         מייל           שיחת יעוץ

חנה שלום רב,  

באזור האישי ריכזנו עבורך את כיסויי הביטוח שברשותך לאחר קבלת הנתונים מאתר משרד האוצר. 

ממצאי הבדיקה העלו שברשותך הביטוחים הבאים:

  • ביטוח בריאות בחברות הראל ומגדל

  • ביטוח תאונות אישיות בחברות ביטוח ישיר ומגדל

  • ביטוח סיעוד בחברת הראל

העלות החודשית המשולמת על פוליסות הביטוח ותוכניות חסכון הינה:  777 ש"ח.

להלן פירוט התשלומים החודשיים:

ביטוח תאונות אישיות-עלות חודשית 456 ש"ח

ביטוח סיעוד-עלות חודשית 95 ש"ח   

ביטוח מחלות קשות -לא קיים כיסוי

ביטוח בריאות -עלות חודשית 226 ש"ח   

ביטוח חיים (משולב חסכון) -לא קיים כיסוי

ביטוח אובדן כושר עבודה -לא קיים כיסוי     

ביטוח מוות מתאונה  -לא קיים כיסוי   

     

* המידע המוצג התקבל ממשק משרד האוצר " הר הביטוח" ייתכן וקיימות פוליסות נוספות שלא דווחו, מידע זה איננו סופי ונדרשת בדיקה מעמיקה מול חברות הביטוח ע"מ לאשרו

פייסבוק צ'ט       מיייל ישיר    שיחת יעוץ

בריאות