שירות ותמיכה         מייל           שיחת יעוץ

יפה שלום רב,  

באזור האישי ריכזנו עבורך את כיסויי הביטוח שברשותך לאחר קבלת הנתונים מאתר משרד האוצר. 

ממצאי הבדיקה העלו שברשותך הביטוחים הבאים:

  • ביטוח תאונות אישיות בחברות מגדל וAIG

העלות החודשית המשולמת על פוליסות הביטוח ותוכניות חסכון הינה:  282 ש"ח.

להלן פירוט התשלומים החודשיים:

ביטוח תאונות אישיות-עלות חודשית 282 ש"ח

ביטוח סיעוד-לא קיים כיסוי

ביטוח מחלות קשות -לא קיים כיסוי

ביטוח בריאות -לא קיים כיסוי  

ביטוח חיים/משכנתא  -לא קיים כיסוי

ביטוח אובדן כושר עבודה -לא קיים כיסוי     

ביטוח מוות מתאונה  -לא קיים כיסוי   

     

* המידע המוצג התקבל ממשק משרד האוצר " הר הביטוח" ייתכן וקיימות פוליסות נוספות שלא דווחו, מידע זה איננו סופי ונדרשת בדיקה מעמיקה מול חברות הביטוח ע"מ לאשרו

פייסבוק צ'ט       מיייל ישיר    שיחת יעוץ

בריאות