שירות ותמיכה         מייל           שיחת יעוץ

מוטי שלום רב,  

באזור האישי ריכזנו עבורך את כיסויי הביטוח שברשותך לאחר קבלת הנתונים מאתר משרד האוצר. 

ממצאי הבדיקה העלו שברשותך הביטוחים הבאים:

  • ביטוח תאונות אישיות בחברת הפניקס

  • ביטוח בריאות בחברת הפניקס

  • ביטוח מחלות קשות בחברת הפניקס

  • ביטוח חיים בחברות מנורה והפניקס

  • ​ביטוח חיים משולב חסכון בחברת מגדל

העלות החודשית המשולמת על פוליסות הביטוח ותוכניות חסכון הינה:  931 ש"ח.

להלן פירוט התשלומים החודשיים:

ביטוח תאונות אישיות-עלות חודשית 23 ש"ח

ביטוח סיעוד- -לא קיים כיסוי   

ביטוח מחלות קשות -עלות חודשית 9 ש"ח

ביטוח בריאות -עלות חודשית 78 ש"ח 

ביטוח חיים/משכנתא-עלות חודשית 72 ש"ח 

ביטוח חיים משולב חסכון -עלות חודשית 749 ש"ח

ביטוח מוות מתאונה  -לא קיים כיסוי   

     

* המידע המוצג התקבל ממשק משרד האוצר " הר הביטוח" ייתכן וקיימות פוליסות נוספות שלא דווחו, מידע זה איננו סופי ונדרשת בדיקה מעמיקה מול חברות הביטוח ע"מ לאשרו

פייסבוק צ'ט       מיייל ישיר    שיחת יעוץ

בריאות