שירות ותמיכה         מייל           שיחת יעוץ

רחל שלום רב,  

באזור האישי ריכזנו עבורך את כיסויי הביטוח שברשותך לאחר קבלת הנתונים מאתר משרד האוצר. 

ממצאי הבדיקה העלו שברשותך הביטוחים הבאים:

  • ביטוח תאונות אישיות בחברת הראל

  • ביטוח בריאות בחברת איילון והראל

  • ביטוח חיים בחברות איילון והראל

העלות החודשית המשולמת על פוליסות הביטוח ותוכניות חסכון הינה:  529 ש"ח.

להלן פירוט התשלומים החודשיים:

ביטוח תאונות אישיות-עלות חודשית 123 ש"ח

ביטוח סיעוד- -לא קיים כיסוי   

ביטוח מחלות קשות -לא קיים כיסוי   

ביטוח בריאות -עלות חודשית 81 ש"ח 

ביטוח חיים/משכנתא-עלות חודשית 325 ש"ח 

ביטוח חיים משולב חסכון -לא קיים כיסוי 

ביטוח מוות מתאונה  -לא קיים כיסוי   

     

* המידע המוצג התקבל ממשק משרד האוצר " הר הביטוח" ייתכן וקיימות פוליסות נוספות שלא דווחו, מידע זה איננו סופי ונדרשת בדיקה מעמיקה מול חברות הביטוח ע"מ לאשרו

פייסבוק צ'ט       מיייל ישיר    שיחת יעוץ

בריאות