שירות ותמיכה         מייל           שיחת יעוץ

 מרק שלום רב,  

באזור האישי ריכזנו עבורך את כיסויי הביטוח שברשותך לאחר קבלת הנתונים מאתר משרד האוצר. 

ממצאי הבדיקה העלו שברשותך הביטוחים הבאים:

  • ביטוח חיים / משכנתא  בחברות הפניקס ומגדל

  • ביטוח תאונות אישיות בחברת הראל

  • ביטוח מחלות קשות בחברת מגדל

  • ביטוח סיעוד בחברת מגדל

  • ביטוח בריאות בחברת הראל- קולקטיב

העלות החודשית המשולמת על פוליסות הביטוח ותוכניות חסכון הינה:  745 ש"ח.

להלן פירוט התשלומים החודשיים:

ביטוח תאונות אישיות-עלות חודשית 16 ש"ח 

ביטוח סיעוד- -עלות חודשית 158 ש"ח 

ביטוח מחלות קשות -עלות חודשית 225 ש"ח 

ביטוח בריאות -עלות חודשית 107 ש"ח 

ביטוח חיים -עלות חודשית 239 ש"ח 

ביטוח חיים משולב חסכון -לא קיים כיסוי  

ביטוח אובדן כושר עבודה  לא קיים כיסוי  

     

* המידע המוצג התקבל ממשק משרד האוצר " הר הביטוח" ייתכן וקיימות פוליסות נוספות שלא דווחו, מידע זה איננו סופי ונדרשת בדיקה מעמיקה מול חברות הביטוח ע"מ לאשרו

פייסבוק צ'ט       מיייל ישיר    שיחת יעוץ

בריאות