שירות ותמיכה         מייל           שיחת יעוץ

 אלי שלום רב,  

באזור האישי ריכזנו עבורך את כיסויי הביטוח שברשותך לאחר קבלת הנתונים מאתר משרד האוצר. 

ממצאי הבדיקה העלו שברשותך הביטוחים הבאים:

  • ביטוח סיעוד בחברת כלל

  • ביטוח מחלות קשות בחברות AIG וכלל

  • ביטוח בריאות בחברת הפניקס - קולקטיב

  • ביטוח משכנתא בחברת AIG

העלות החודשית המשולמת על פוליסות הביטוח ותוכניות חסכון הינה:  479 ש"ח.

להלן פירוט התשלומים החודשיים:

ביטוח תאונות אישיות-לא קיים כיסוי  

ביטוח סיעוד- -עלות חודשית 86 ש"ח   

ביטוח מחלות קשות -עלות חודשית 269 ש"ח 

ביטוח בריאות  -עלות חודשית 80 ש"ח 

ביטוח חיים -עלות חודשית 44 ש"ח 

ביטוח חיים משולב חסכון -לא קיים כיסוי  

ביטוח אובדן כושר עבודה  לא קיים כיסוי  

     

* המידע המוצג התקבל ממשק משרד האוצר " הר הביטוח" ייתכן וקיימות פוליסות נוספות שלא דווחו, מידע זה איננו סופי ונדרשת בדיקה מעמיקה מול חברות הביטוח ע"מ לאשרו

פייסבוק צ'ט       מיייל ישיר    שיחת יעוץ

בריאות