שירות ותמיכה         מייל           שיחת יעוץ

 שרית שלום רב,  

באזור האישי ריכזנו עבורך את כיסויי הביטוח שברשותך לאחר קבלת הנתונים מאתר משרד האוצר. 

ממצאי הבדיקה העלו שברשותך הביטוחים הבאים:

  • ביטוח סיעוד בחברת הראל 

  • ביטוח תאונות אישיות בחברת AIG 

  • ביטוח בריאות בחברת הפניקס - קולקטיב

  • ביטוח חיים בחברות AIG הפניקס ומגדל

העלות החודשית המשולמת על פוליסות הביטוח ותוכניות חסכון הינה:  1121 ש"ח.

להלן פירוט התשלומים החודשיים:

ביטוח תאונות אישיות-עלות חודשית 129 ש"ח   

ביטוח סיעוד- -עלות חודשית 254 ש"ח   

ביטוח מחלות קשות -לא קיים כיסוי  

ביטוח בריאות  -עלות חודשית 305 ש"ח 

ביטוח חיים -עלות חודשית 433 ש"ח 

ביטוח חיים משולב חסכון -לא קיים כיסוי  

ביטוח אובדן כושר עבודה  לא קיים כיסוי  

     

* המידע המוצג התקבל ממשק משרד האוצר " הר הביטוח" ייתכן וקיימות פוליסות נוספות שלא דווחו, מידע זה איננו סופי ונדרשת בדיקה מעמיקה מול חברות הביטוח ע"מ לאשרו

פייסבוק צ'ט       מיייל ישיר    שיחת יעוץ

בריאות