שירות ותמיכה         מייל           שיחת יעוץ

 כרמל שלום רב,  

באזור האישי ריכזנו עבורך את כיסויי הביטוח שברשותך לאחר קבלת הנתונים מאתר משרד האוצר. 

ממצאי הבדיקה העלו שברשותך הביטוחים הבאים:

  • ביטוח תאונות אישיות בחברת איילון

  • ביטוח בריאות בחברת מנורה וכלל 

  • ביטוח מחלות קשות בחברת הפניקס

  • ביטוח חיים בחברות כלל מנורה והפניקס

העלות החודשית המשולמת על פוליסות הביטוח ותוכניות חסכון הינה:  1010 ש"ח.

להלן פירוט התשלומים החודשיים:

ביטוח תאונות אישיות-עלות חודשית 47 ש"ח   

ביטוח סיעוד- -לא קיים כיסוי   

ביטוח מחלות קשות -עלות חודשית 29 ש"ח 

ביטוח בריאות  -עלות חודשית 210 ש"ח 

ביטוח חיים -לא קיים כיסוי 

ביטוח חיים משולב חסכון -עלות חודשית 723 ש"ח

ביטוח אובדן כושר עבודה  לא קיים כיסוי  

     

* המידע המוצג התקבל ממשק משרד האוצר " הר הביטוח" ייתכן וקיימות פוליסות נוספות שלא דווחו, מידע זה איננו סופי ונדרשת בדיקה מעמיקה מול חברות הביטוח ע"מ לאשרו

פייסבוק צ'ט       מיייל ישיר    שיחת יעוץ

בריאות