שירות ותמיכה         מייל           שיחת יעוץ

 דוד שלום רב,  

באזור האישי ריכזנו עבורך את כיסויי הביטוח שברשותך לאחר קבלת הנתונים מאתר משרד האוצר. 

ממצאי הבדיקה העלו שברשותך הביטוחים הבאים:

  • ביטוח תאונות אישיות בחברת הפניקס

  • ביטוח סיעוד בחברת הפניקס

  • ביטוח מחלות קשות בחברת הפניקס

  • ביטוח בריאות בחברת הפניקס

  • ביטוח חיים ואובדן כשר עבודה בחברות כלל ואיילון

העלות החודשית המשולמת על פוליסות הביטוח ותוכניות חסכון הינה:  979 ש"ח.

להלן פירוט התשלומים החודשיים:

ביטוח תאונות אישיות-עלות חודשית 53 ש"ח    

ביטוח סיעוד- -עלות חודשית 136 ש"ח  

ביטוח מחלות קשות -עלות חודשית 102 ש"ח   

ביטוח בריאות  -עלות חודשית 128 ש"ח

ביטוח חיים -עלות חודשית 168 ש"ח

ביטוח חיים משולב חסכון -לא קיים כיסוי

ביטוח אובדן כושר עבודה  עלות חודשית 392 ש"ח 

     

* המידע המוצג התקבל ממשק משרד האוצר " הר הביטוח" ייתכן וקיימות פוליסות נוספות שלא דווחו, מידע זה איננו סופי ונדרשת בדיקה מעמיקה מול חברות הביטוח ע"מ לאשרו

פייסבוק צ'ט       מיייל ישיר    שיחת יעוץ

בריאות