שירות ותמיכה         מייל           שיחת יעוץ

 יעקב שלום רב,  

באזור האישי ריכזנו עבורך את כיסויי הביטוח שברשותך לאחר קבלת הנתונים מאתר משרד האוצר. 

ממצאי הבדיקה העלו שברשותך הביטוחים הבאים:

  • ביטוח תאונות אישיות בחברת כלל

  • ביטוח סיעודי בחברות כלל והראל

  • ביטוח בבריאות בחברת הראל

העלות החודשית המשולמת על פוליסות הביטוח ותוכניות חסכון הינה:  510 ש"ח.

להלן פירוט התשלומים החודשיים:

ביטוח תאונות אישיות--עלות חודשית 56 ש"ח

ביטוח סיעוד- -עלות חודשית 380 ש"ח

ביטוח מחלות קשות -לא קיים כיסוי

ביטוח בריאות  -עלות חודשית 74  ש"ח

ביטוח חיים -לא קיים כיסוי

ביטוח חיים משולב חסכון -לא קיים כיסוי

ביטוח אובדן כושר עבודה לא קיים כיסוי

     

* המידע המוצג התקבל ממשק משרד האוצר " הר הביטוח" ייתכן וקיימות פוליסות נוספות שלא דווחו, מידע זה איננו סופי ונדרשת בדיקה מעמיקה מול חברות הביטוח ע"מ לאשרו

פייסבוק צ'ט       מיייל ישיר    שיחת יעוץ

בריאות