שירות ותמיכה         מייל           שיחת יעוץ

 טלי שלום רב,  

באזור האישי ריכזנו עבורך את כיסויי הביטוח שברשותך לאחר קבלת הנתונים מאתר משרד האוצר. 

ממצאי הבדיקה העלו שברשותך הביטוחים הבאים:

  • ביטוח בריאות בחברת הראל ואיילון

  • ביטוח תאונות אישיות בחברות הראל

העלות החודשית המשולמת על פוליסות הביטוח ותוכניות חסכון הינה:  226 ש"ח.

להלן פירוט התשלומים החודשיים:

ביטוח תאונות אישיות--עלות חודשית 95 ש"ח

ביטוח סיעוד- -לא קיים כיסוי

ביטוח מחלות קשות -לא קיים כיסוי

ביטוח בריאות  -עלות חודשית 131 ש"ח

ביטוח חיים -לא קיים כיסוי

ביטוח חיים משולב חסכון -לא קיים כיסוי

ביטוח אובדן כושר עבודה לא קיים כיסוי

     

* המידע המוצג התקבל ממשק משרד האוצר " הר הביטוח" ייתכן וקיימות פוליסות נוספות שלא דווחו, מידע זה איננו סופי ונדרשת בדיקה מעמיקה מול חברות הביטוח ע"מ לאשרו

פייסבוק צ'ט       מיייל ישיר    שיחת יעוץ

בריאות