שירות ותמיכה         מייל           שיחת יעוץ

 עמיר שלום רב,  

באזור האישי ריכזנו עבורך את כיסויי הביטוח שברשותך לאחר קבלת הנתונים מאתר משרד האוצר. 

ממצאי הבדיקה העלו שברשותך הביטוחים הבאים:

  • ביטוח סיעוד בחברת הכשרה מגדל

  • ביטוח תאונות אישיות בחברת הראל 

  • ביטוח מחלות קשות בחברת מגדל

  • ביטוח בריאות בחברות הראל, איילון, מנורה.

  • ביטוח חיים ואובדן כושר עבודה בחברות הראל כלל והפניקס

העלות החודשית המשולמת על פוליסות הביטוח ותוכניות חסכון הינה:  946 ש"ח.

להלן פירוט התשלומים החודשיים:

ביטוח תאונות אישיות- עלות חודשית 147 ש"ח

ביטוח סיעוד- - עלות חודשית 133 ש"ח

ביטוח מחלות קשות - עלות חודשית 72 ש"ח

ביטוח בריאות  - עלות חודשית 120 ש"ח

ביטוח חיים - עלות חודשית 352 ש"ח

ביטוח חיים משולב חסכון -לא קיים כיסוי

ביטוח אובדן כושר עבודה  עלות חודשית 122 ש"ח

     

* המידע המוצג התקבל ממשק משרד האוצר " הר הביטוח" ייתכן וקיימות פוליסות נוספות שלא דווחו, מידע זה איננו סופי ונדרשת בדיקה מעמיקה מול חברות הביטוח ע"מ לאשרו

פייסבוק צ'ט       מיייל ישיר    שיחת יעוץ

בריאות