שירות ותמיכה         מייל           שיחת יעוץ

 אלון שלום רב,  

באזור האישי ריכזנו עבורך את כיסויי הביטוח שברשותך לאחר קבלת הנתונים מאתר משרד האוצר. 

ממצאי הבדיקה העלו שברשותך הביטוחים הבאים:

  • ביטוח סיעוד בחברת הראל

  • ביטוח מחלות קשות בחברת הראל

  • ביטוח בריאות בחברות הראל

  • ביטוח חיים בחברות AIG והפניקס

העלות החודשית המשולמת על פוליסות הביטוח ותוכניות חסכון הינה:  329 ש"ח.

להלן פירוט התשלומים החודשיים:

ביטוח תאונות אישיות- לא קיים כיסוי

ביטוח סיעוד- - עלות חודשית 61 ש"ח

ביטוח מחלות קשות - עלות חודשית 20 ש"ח

ביטוח בריאות  - עלות חודשית 63 ש"ח

ביטוח חיים - עלות חודשית 185 ש"ח

ביטוח חיים משולב חסכון -לא קיים כיסוי

ביטוח אובדן כושר עבודה  לא קיים כיסוי

     

* המידע המוצג התקבל ממשק משרד האוצר " הר הביטוח" ייתכן וקיימות פוליסות נוספות שלא דווחו, מידע זה איננו סופי ונדרשת בדיקה מעמיקה מול חברות הביטוח ע"מ לאשרו

פייסבוק צ'ט       מיייל ישיר    שיחת יעוץ

בריאות