שירות ותמיכה         מייל           שיחת יעוץ

 נועה שלום רב,  

באזור האישי ריכזנו עבורך את כיסויי הביטוח שברשותך לאחר קבלת הנתונים מאתר משרד האוצר. 

ממצאי הבדיקה העלו שברשותך הביטוחים הבאים:

  • ביטוח סיעוד בחברת הראל

  • כיסויי בריאות בחברת הראל

  • ביטוח תאונות אישיות בחברת AIG והראל

  • ביטוח מחלות קשות בחברת הראל

  • ביטוח חיים בחברת AIG

העלות החודשית המשולמת על פוליסות הביטוח ותוכניות חסכון הינה:  652 ש"ח.

להלן פירוט התשלומים החודשיים:

ביטוח תאונות אישיות- עלות חודשית 114 ש"ח

ביטוח סיעוד- עלות חודשית 196 ש"ח

ביטוח מחלות קשות - עלות חודשית 199 ש"ח

ביטוח בריאות  -  עלות חודשית 26 ש"ח

ביטוח חיים - עלות חודשית 117 ש"ח

ביטוח חיים משולב חסכון -לא קיים כיסוי

ביטוח אובדן כושר עבודה  לא קיים כיסוי

     

* המידע המוצג התקבל ממשק משרד האוצר " הר הביטוח" ייתכן וקיימות פוליסות נוספות שלא דווחו, מידע זה איננו סופי ונדרשת בדיקה מעמיקה מול חברות הביטוח ע"מ לאשרו

פייסבוק צ'ט       מיייל ישיר    שיחת יעוץ

בריאות