שירות ותמיכה         מייל           שיחת יעוץ

 אביגל שלום רב,  

באזור האישי ריכזנו עבורך את כיסויי הביטוח שברשותך לאחר קבלת הנתונים מאתר משרד האוצר. 

ממצאי הבדיקה העלו שברשותך הביטוחים הבאים:

  • כיסויי סיעוד בחברת הפניקס

  • ביטוח בריאות בחברת הפניקס

  • ביטוח תאונות אישיות בחברת הראל

  • ביטוח מחלות קשות בחברת הפניקס

  • ביטוח חיים בחברת הראל

העלות החודשית המשולמת על פוליסות הביטוח ותוכניות חסכון הינה:  746 ש"ח.

להלן פירוט התשלומים החודשיים:

ביטוח תאונות אישיות- עלות חודשית 80 ש"ח

ביטוח סיעוד- עלות חודשית 304 ש"ח

ביטוח מחלות קשות - עלות חודשית 158 ש"ח

ביטוח בריאות  -  עלות חודשית 175 ש"ח

ביטוח חיים - עלות חודשית 29 ש"ח

ביטוח חיים משולב חסכון -לא קיים כיסוי

ביטוח אובדן כושר עבודה  לא קיים כיסוי

     

* המידע המוצג התקבל ממשק משרד האוצר " הר הביטוח" ייתכן וקיימות פוליסות נוספות שלא דווחו, מידע זה איננו סופי ונדרשת בדיקה מעמיקה מול חברות הביטוח ע"מ לאשרו

פייסבוק צ'ט       מיייל ישיר    שיחת יעוץ

בריאות