שירות ותמיכה         מייל           שיחת יעוץ

אברהם שלום רב,  

באזור האישי ריכזנו עבורך את כיסויי הביטוח שברשותך לאחר קבלת הנתונים מאתר משרד האוצר. 

ממצאי הבדיקה העלו שברשותך הביטוחים הבאים:

  • ביטוח תאונות אישיות בחברת AIG

  • ביטוח בריאות קבוצתי בחברת איילון

העלות החודשית המשולמת על פוליסות הביטוח ותוכניות חסכון הינה:  267 ש"ח.

להלן פירוט התשלומים החודשיים:

ביטוח תאונות אישיות-   לא קיים כיסוי

ביטוח סיעוד-  עלות חודשית 145 ש"ח

ביטוח מחלות קשות -   לא קיים כיסוי

ביטוח בריאות  -עלות חודשית 122 ש"ח 

ביטוח חיים - לא קיים כיסוי

ביטוח חיים משולב חסכון -לא קיים כיסוי

ביטוח אובדן כושר עבודה  לא קיים כיסוי

     

* המידע המוצג התקבל ממשק משרד האוצר " הר הביטוח" ייתכן וקיימות פוליסות נוספות שלא דווחו, מידע זה איננו סופי ונדרשת בדיקה מעמיקה מול חברות הביטוח ע"מ לאשרו

פייסבוק צ'ט       מיייל ישיר    שיחת יעוץ

בריאות