שירות ותמיכה         מייל           שיחת יעוץ

אלי שלום רב,  

באזור האישי ריכזנו עבורך את כיסויי הביטוח שברשותך לאחר קבלת הנתונים מאתר משרד האוצר. 

ממצאי הבדיקה העלו שברשותך הביטוחים הבאים:

  • ביטוח חיים בחברת הכשרה

  • ביטוח בריאות בחברת הפניקס והראל - כפל ביטוח

העלות החודשית המשולמת על פוליסות הביטוח ותוכניות חסכון הינה:  582 ש"ח.

להלן פירוט התשלומים החודשיים:

ביטוח תאונות אישיות-   לא קיים כיסוי

ביטוח סיעוד-  לא קיים כיסוי

ביטוח מחלות קשות -   לא קיים כיסוי

ביטוח בריאות  -עלות חודשית 256 ש"ח 

ביטוח חיים - עלות חודשית 326 ש"ח

ביטוח חיים משולב חסכון -לא קיים כיסוי

ביטוח אובדן כושר עבודה  לא קיים כיסוי

     

* המידע המוצג התקבל ממשק משרד האוצר " הר הביטוח" ייתכן וקיימות פוליסות נוספות שלא דווחו, מידע זה איננו סופי ונדרשת בדיקה מעמיקה מול חברות הביטוח ע"מ לאשרו

פייסבוק צ'ט       מיייל ישיר    שיחת יעוץ

בריאות