שירות ותמיכה         מייל           שיחת יעוץ

אוסנת שלום רב,  

באזור האישי ריכזנו עבורך את כיסויי הביטוח שברשותך לאחר קבלת הנתונים מאתר משרד האוצר. 

ממצאי הבדיקה העלו שברשותך הביטוחים הבאים:

  • ביטוח תאוונת אישיות  בחברת AIG

  • ביטוח מחלות קשות בחברת AIG

העלות החודשית המשולמת על פוליסות הביטוח ותוכניות חסכון הינה:  110 ש"ח.

להלן פירוט התשלומים החודשיים:

ביטוח תאונות אישיות-   עלות חודשית 80 ש"ח

ביטוח סיעוד-  לא קיים כיסוי

ביטוח מחלות קשות -   עלות חודשית 30 ש"ח

ביטוח בריאות  -לא קיים כיסוי

ביטוח חיים - לא קיים כיסוי

ביטוח חיים משולב חסכון -לא קיים כיסוי

ביטוח אובדן כושר עבודה  לא קיים כיסוי

     

* המידע המוצג התקבל ממשק משרד האוצר " הר הביטוח" ייתכן וקיימות פוליסות נוספות שלא דווחו, מידע זה איננו סופי ונדרשת בדיקה מעמיקה מול חברות הביטוח ע"מ לאשרו

פייסבוק צ'ט       מיייל ישיר    שיחת יעוץ

בריאות