שירות ותמיכה         מייל           שיחת יעוץ

יוסי שלום רב,  

באזור האישי ריכזנו עבורך את כיסויי הביטוח שברשותך לאחר קבלת הנתונים מאתר משרד האוצר. 

ממצאי הבדיקה העלו שברשותך הביטוחים הבאים:

  • ביטוח סיעוד בחברת מגדל והראל

  • ביטוח בריאות בחברת כלל

  • ביטוחי חיים בחברת מנורה ופסגות

  • ביטוח מחלות קשות בחברת הראל 

העלות החודשית המשולמת על פוליסות הביטוח ותוכניות חסכון הינה:  439 ש"ח.

להלן פירוט התשלומים החודשיים:

ביטוח תאונות אישיות- לא קיים כיסוי

ביטוח סיעוד-  עלות חודשית 148 ש"ח

ביטוח מחלות קשות - עלות חודשית 45 ש"ח

ביטוח בריאות  -עלות חודשית 122 ש"ח

ביטוח חיים - עלות חודשית 124 ש"ח

ביטוח חיים משולב חסכון -לא קיים כיסוי

ביטוח אובדן כושר עבודה  לא קיים כיסוי

     

* המידע המוצג התקבל ממשק משרד האוצר " הר הביטוח" ייתכן וקיימות פוליסות נוספות שלא דווחו, מידע זה איננו סופי ונדרשת בדיקה מעמיקה מול חברות הביטוח ע"מ לאשרו

פייסבוק צ'ט       מיייל ישיר    שיחת יעוץ

בריאות