שירות ותמיכה         מייל           שיחת יעוץ

פאיז שלום רב,  

באזור האישי ריכזנו עבורך את כיסויי הביטוח שברשותך לאחר קבלת הנתונים מאתר משרד האוצר. 

ממצאי הבדיקה העלו שברשותך הביטוחים הבאים:

  • ביטוח תאונות אישות בחברת AIG- כפל ביטוח 

  • ביטוח תאונות אישות בחברת הראל- כפל ביטוח 

  • ביטוח תאונות אישות בחברת מגדל- כפל ביטוח 

  • ביטוח תאונות אישות בחברת מנורה- כפל ביטוח 

העלות החודשית המשולמת על פוליסות הביטוח ותוכניות חסכון הינה:  597 ש"ח.

להלן פירוט התשלומים החודשיים:

ביטוח תאונות אישיות-עלות חודשית 597 ש"ח 

ביטוח נכות תעסוקתית - לא קיים כיסוי   

ביטוח בריאות -לא קיים כיסוי    

ביטוח חיים -לא קיים כיסוי    

ביטוח נכות  -לא קיים כיסוי    

ביטוח מוות מתאונה  -לא קיים כיסוי   

ביטוח מחלות קשות -לא קיים כיסוי 

ביטוח סיעוד-לא קיים כיסוי     

* המידע המוצג התקבל ממשק משרד האוצר " הר הביטוח" ייתכן וקיימות פוליסות נוספות שלא דווחו, מידע זה איננו סופי ונדרשת בדיקה מעמיקה מול חברות הביטוח ע"מ לאשרו

פייסבוק צ'ט       מיייל ישיר    שיחת יעוץ

בריאות