שירות ותמיכה         מייל           שיחת יעוץ

דורון שלום רב,  

באזור האישי ריכזנו עבורך את כיסויי הביטוח שברשותך לאחר קבלת הנתונים מאתר משרד האוצר. 

ממצאי הבדיקה העלו שברשותך הביטוחים הבאים:

  • ביטוח סיעוד בחברת מגדל

  • ביטוח בריאות בחברת הפניקס

  • ביטוח חיים בחברת איילון

העלות החודשית המשולמת על פוליסות הביטוח ותוכניות חסכון הינה:  1053 ש"ח.

להלן פירוט התשלומים החודשיים:

ביטוח תאונות אישיות-לא קיים כיסוי  

ביטוח נכות תעסוקתית - לא קיים כיסוי   

ביטוח בריאות -עלות חודשית 266 ש"ח     

ביטוח חיים -עלות חודשית 246 ש"ח       

ביטוח נכות  -לא קיים כיסוי    

ביטוח מוות מתאונה  -לא קיים כיסוי   

ביטוח מחלות קשות -לא קיים כיסוי 

ביטוח סיעוד-עלות חודשית 541 ש"ח      

* המידע המוצג התקבל ממשק משרד האוצר " הר הביטוח" ייתכן וקיימות פוליסות נוספות שלא דווחו, מידע זה איננו סופי ונדרשת בדיקה מעמיקה מול חברות הביטוח ע"מ לאשרו

פייסבוק צ'ט       מיייל ישיר    שיחת יעוץ

בריאות