שירות ותמיכה         מייל           שיחת יעוץ

קלרה שלום רב,  

באזור האישי ריכזנו עבורך את כיסויי הביטוח שברשותך לאחר קבלת הנתונים מאתר משרד האוצר. 

ממצאי הבדיקה העלו שברשותך הביטוחים הבאים:

  • ביטוח סיעוד בחברות איילון

  • ביטוח מחלות קשות בחברת ביטוח ישיר

  • ביטוח בריאות בחברת כלל

  • ביטוח חיים בחברת איילון

העלות החודשית המשולמת על פוליסות הביטוח ותוכניות חסכון הינה:  585 ש"ח.

להלן פירוט התשלומים החודשיים:

ביטוח תאונות אישיות-לא קיים כיסוי 

ביטוח סיעוד-עלות חודשית 161 ש"ח 

ביטוח מחלות קשות -עלות חודשית 105 ש"ח    

ביטוח בריאות -עלות חודשית 122 ש"ח    

ביטוח חיים -עלות חודשית 197 ש"ח           

ביטוח נכות  -לא קיים כיסוי    

ביטוח מוות מתאונה  -לא קיים כיסוי   

ביטוח מחלות קשות -לא קיים כיסוי 

     

* המידע המוצג התקבל ממשק משרד האוצר " הר הביטוח" ייתכן וקיימות פוליסות נוספות שלא דווחו, מידע זה איננו סופי ונדרשת בדיקה מעמיקה מול חברות הביטוח ע"מ לאשרו

פייסבוק צ'ט       מיייל ישיר    שיחת יעוץ

בריאות