שירות ותמיכה         מייל           שיחת יעוץ

מיכה שלום רב,  

באזור האישי ריכזנו עבורך את כיסויי הביטוח שברשותך לאחר קבלת הנתונים מאתר משרד האוצר. 

ממצאי הבדיקה העלו שברשותך הביטוחים הבאים:

  • חבילת כיסויי בריאות בחברות מגדל והפניקס

  • ביטוח חיים בחברות הראל וכלל

העלות החודשית המשולמת על פוליסות הביטוח ותוכניות חסכון הינה:  110 ש"ח.

להלן פירוט התשלומים החודשיים:

ביטוח תאונות אישיות-לא קיים כיסוי    

ביטוח סיעוד-לא קיים כיסוי    

ביטוח מחלות קשות -לא קיים כיסוי       

ביטוח בריאות -עלות חודשית 55 ש"ח    

ביטוח חיים -עלות חודשית 55 ש"ח    

ביטוח נכות  -לא קיים כיסוי    

ביטוח מוות מתאונה  -לא קיים כיסוי   

ביטוח מחלות קשות -לא קיים כיסוי 

     

* המידע המוצג התקבל ממשק משרד האוצר " הר הביטוח" ייתכן וקיימות פוליסות נוספות שלא דווחו, מידע זה איננו סופי ונדרשת בדיקה מעמיקה מול חברות הביטוח ע"מ לאשרו

פייסבוק צ'ט       מיייל ישיר    שיחת יעוץ

בריאות