שירות ותמיכה         מייל           שיחת יעוץ

אבי שלום רב,  

באזור האישי ריכזנו עבורך את כיסויי הביטוח שברשותך לאחר קבלת הנתונים מאתר משרד האוצר. 

ממצאי הבדיקה העלו שברשותך הביטוחים הבאים:

  • ביטוח חיים משכנתא וחסכון  בחברות מנורה ומגדל

  • ביטוח בריאות בחברת הראל

  • ביטוח סיעודי בחברת מגדל

העלות החודשית המשולמת על פוליסות הביטוח ותוכניות חסכון הינה:  1187 ש"ח.

להלן פירוט התשלומים החודשיים:

ביטוח תאונות אישיות-לא קיים כיסוי    

ביטוח סיעוד-עלות חודשית 110 ש"ח    

ביטוח מחלות קשות -לא קיים כיסוי       

ביטוח בריאות -עלות חודשית 70 ש"ח  

ביטוח חיים -עלות חודשית 1007 ש"ח  

ביטוח נכות  -לא קיים כיסוי    

ביטוח מוות מתאונה  -לא קיים כיסוי   

ביטוח מחלות קשות -לא קיים כיסוי 

     

* המידע המוצג התקבל ממשק משרד האוצר " הר הביטוח" ייתכן וקיימות פוליסות נוספות שלא דווחו, מידע זה איננו סופי ונדרשת בדיקה מעמיקה מול חברות הביטוח ע"מ לאשרו

פייסבוק צ'ט       מיייל ישיר    שיחת יעוץ

בריאות