שירות ותמיכה         מייל           שיחת יעוץ

ענת שלום רב,  

באזור האישי ריכזנו עבורך את כיסויי הביטוח שברשותך לאחר קבלת הנתונים מאתר משרד האוצר. 

ממצאי הבדיקה העלו שברשותך הביטוחים הבאים:

  • ביטוח חיים בחברות AIG והפניקס

  • ביטוח תאונות אישיות בחברת AIG

  • ביטוח מחלות קשות בחברת AIG

  • ביטוח בריאות קבוצתי בחברת הפניקס

העלות החודשית המשולמת על פוליסות הביטוח ותוכניות חסכון הינה:  615 ש"ח.

להלן פירוט התשלומים החודשיים:

ביטוח תאונות אישיות-עלות חודשית 120 ש"ח  

ביטוח סיעוד-לא קיים כיסוי   

ביטוח מחלות קשות -עלות חודשית 83 ש"ח     

ביטוח בריאות -עלות חודשית 0 ש"ח  

ביטוח חיים -עלות חודשית 412 ש"ח  

ביטוח נכות  -לא קיים כיסוי    

ביטוח מוות מתאונה  -לא קיים כיסוי   

ביטוח מחלות קשות -לא קיים כיסוי 

     

* המידע המוצג התקבל ממשק משרד האוצר " הר הביטוח" ייתכן וקיימות פוליסות נוספות שלא דווחו, מידע זה איננו סופי ונדרשת בדיקה מעמיקה מול חברות הביטוח ע"מ לאשרו

פייסבוק צ'ט       מיייל ישיר    שיחת יעוץ

בריאות