שירות ותמיכה         מייל           שיחת יעוץ

מיכאל שלום רב,  

באזור האישי ריכזנו עבורך את כיסויי הביטוח שברשותך לאחר קבלת הנתונים מאתר משרד האוצר. 

ממצאי הבדיקה העלו שברשותך הביטוחים הבאים:

  • ביטוח חיים בחברת הכשרה ביטוח 

  • ביטוח סיעוד בחברת מגדל-קולקטיב

  • חבילת כיסויי בריאות בחברת מגדל- קולקטיב

העלות החודשית המשולמת על פוליסות הביטוח ותוכניות חסכון הינה:  125 ש"ח.

להלן פירוט התשלומים החודשיים:

ביטוח תאונות אישיות-לא קיים כיסוי 

ביטוח סיעוד-עלות חודשית 16 ש"ח 

ביטוח מחלות קשות -לא קיים כיסוי  

ביטוח בריאות -עלות חודשית 86 ש"ח    

ביטוח חיים -עלות חודשית 23 ש"ח  

ביטוח נכות  -לא קיים כיסוי    

ביטוח מוות מתאונה  -לא קיים כיסוי   

ביטוח מחלות קשות -לא קיים כיסוי 

     

* המידע המוצג התקבל ממשק משרד האוצר " הר הביטוח" ייתכן וקיימות פוליסות נוספות שלא דווחו, מידע זה איננו סופי ונדרשת בדיקה מעמיקה מול חברות הביטוח ע"מ לאשרו

פייסבוק צ'ט       מיייל ישיר    שיחת יעוץ

בריאות