שירות ותמיכה         מייל           שיחת יעוץ

גלית שלום רב,  

באזור האישי ריכזנו עבורכם את כיסויי הביטוח שברשותכם  לאחר קבלת הנתונים מאתר משרד האוצר. 

ממצאי הבדיקה העלו שברשותכם הביטוחים הבאים:

  • ביטוח חיים בחברת מנורה

  • ביטוח בריאות ( שיניים) בחברת הראל 

  • ביטוח תאונות אישיות בחברת מנורה

העלות החודשית המשולמת על פוליסות הביטוח ותוכניות חסכון הינה:  226 ש"ח.

להלן פירוט התשלומים החודשיים:

ביטוח תאונות אישיות-עלות חודשית 72 ש"ח    

ביטוח סיעוד-לא קיים כיסוי 

ביטוח מחלות קשות -לא קיים כיסוי  

ביטוח בריאות(שיניים) -עלות חודשית 75 ש"ח    

ביטוח חיים-עלות חודשית 79 ש"ח  

ביטוח נכות  -לא קיים כיסוי    

ביטוח מוות מתאונה  -לא קיים כיסוי   

ביטוח מחלות קשות -לא קיים כיסוי 

     

* המידע המוצג התקבל ממשק משרד האוצר " הר הביטוח" ייתכן וקיימות פוליסות נוספות שלא דווחו, מידע זה איננו סופי ונדרשת בדיקה מעמיקה מול חברות הביטוח ע"מ לאשרו

פייסבוק צ'ט       מיייל ישיר    שיחת יעוץ

בריאות