שירות ותמיכה         מייל           שיחת יעוץ

 דוד שלום רב,  

באזור האישי ריכזנו עבורך את כיסויי הביטוח שברשותך לאחר קבלת הנתונים מאתר משרד האוצר. 

ממצאי הבדיקה העלו שברשותך הביטוחים הבאים:

  • ביטוח בריאות בחברת הראל

  • ביטוח חיים משולב חסכון  בחברת איילון והכשרה

  • ביטוח אובדן כושר עבודה בחברת איילון

העלות החודשית המשולמת על פוליסות הביטוח ותוכניות חסכון הינה:  7647 ש"ח.

להלן פירוט התשלומים החודשיים:

ביטוח תאונות אישיות-לא קיים כיסוי 

ביטוח סיעוד- -לא קיים כיסוי 

ביטוח מחלות קשות -לא קיים כיסוי   

ביטוח בריאות -עלות חודשית 219 ש"ח 

ביטוח חיים -עלות חודשית 160 ש"ח 

ביטוח חיים משולב חסכון -עלות חודשית 6831 ש"ח

ביטוח אובדן כושר עבודה   -עלות חודשית 437 ש"ח 

     

* המידע המוצג התקבל ממשק משרד האוצר " הר הביטוח" ייתכן וקיימות פוליסות נוספות שלא דווחו, מידע זה איננו סופי ונדרשת בדיקה מעמיקה מול חברות הביטוח ע"מ לאשרו

פייסבוק צ'ט       מיייל ישיר    שיחת יעוץ

בריאות