מדיניות שמירה על פרטיות 

מדיניות שמירת פרטיות המידע המובא להלן מיועד לסייע לכם, המשתמשים, להבין את מדיניות האבטחה והפרטיות של אפיקים פיננסים סוכנות לביטוח )להלן – "הסוכנות"( מתוך הכרה בכך כי שמירה על פרטיות המידע האישי שבידה ואבטחת סודיות מהווים גורם חשוב בקשר בין הסוכנות לבינכם . איסוף מידע והשימוש בו אפיקים פיננסים אוספת מידע לגבי המבקרים והמשתמשים באתר מתוך מטרה לשפר את איכות וטיב השירותים שהיא מעניקה באמצעות האתר. קיימים שני סוגי מידע הנאגרים ע"י הסוכנות: מידע כללי על המבקרים באתר ומידע המכיל פרטים אישיים המסופקים באורח התנדבותי ע"י המבקרים באתר. מידע כללי על המבקרים באתר המידע הכללי אודות המבקרים באתר נאסף על בסיס מצטבר ואנונימי, דהיינו באופן שלא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע האמור ולהפך. המידע הכללי לגבי המבקרים באתר של אפיקים פיננסים לשם שיפור תוכן האתר, איכותו וטיב השירותים הניתנים באמצעותו . מידע אישי בנוסף אוספת הסוכנות מידע בעל אופי אישי מהמבקרים באתר, כגון: שם, מספר טלפון, כתובת, דואר אלקטרוני וכו' אך ורק כאשר : *המבקרים באתר בוחרים לספק מידע אישי כאמור לכלל; או *הסכנות עורכת שאלון מקוון על בסיס התנדבותי . הסוכנות, נעזרת במידע האישי הנאסף ע"י משתמשים על מנת לספק מענה לצרכים ו/או לבקשות הסוכנות או המידע השונות של המבקרים באתר . המידע שנמסר על ידך הוא נכס של הסוכנות והיא תשמור על פרטיות המידע לפי דרישות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 ודרישות חוק רלוונטיות נוספות. הסוכנות לא תעביר את המידע האישי שנצבר אודותיך לצד שלישי כלשהו, פרט לסוכן עמו בחרת להתקשר ולא תעשה בו שימוש החורג מהשירותים הניתנים באתר ללא הסכמתך המפורשת. הסוכנות אוגרת את המידע שנמסר על ידך במאגר נתונים המחוזק על מערך מחשבים נפרד למנוע גישה אליו על ידי גופים אחרים. בטיחות וסודיות הסוכנות עושה כל שביכולתה כדי לשמור על סודיות הנתונים שלך בשיטות אבטחה מתקדמות המאושרות לשימוש אזרחי באינטרנט . אבטחת המידע באתר הסוכנות נועדה להבטיח זיהוי הלקוח והצפנה של נתוני הזיהוי המועברים בתהליך. ככלל, לפני כל רכישת מוצר או קבלת שירותים הכרוכים במידע אישי תתבקש לציין פרטי זיהוי אישיים כתנאי למתן השירות . ההתקשרות בין הדפדפן שלך לבין שרת הסוכנות מוצפנת ומאובטחת בשיטות הצפנה חדישות ומחמירות ובאמצעות מנגנוני הצפנה המהווים תקנים לנושאי הצפנת מידע בעולם האינטרנט. מטרת יצירת הקשר המאובטח הינה למנוע מהמידע המועבר להיחשף לעיני גולשים אחרים באינטרנט .ישנן השגחה ובקרה מתמידות על כל ההתקשרויות אשר מתחילות או מסתיימות בקשר של הסוכנות עם האינטרנט . הסוכנות מתעדכנת באופן שוטף בהתפתחויות הטכנולוגיות בתחומי התוכנה והחומרה כדי לספק ללקוחותיה את ההגנה הטובה ביותר האפשרית מפני חדירה או פריצה . עם זאת, אין הסכנות יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשרות אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע הנמסר על ידך במהלך הגלישה באתר. הסוכנות לא תישא בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הנ"ל הנובעים מחדירות בלתי מורשות של אחרים . הסוכנות שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות.