אנחנו נכוון אתם תבחרו

אנו נדאג לספק לכם מגוון מסלולי השקעה אותם נתאים לכם ויחד נתכנן את עתידכם הפיננסי 

מאקרו ישראל

שיעור האבטלה עלה לרמה של 4.3% בחודש נובמבר; יציבות בייצור התעשייתי

בחודש אוקטובר; עלייה בשיעור האינפלציה החזוי משוק ההון בחודש דצמבר;

ירידה בהתחלות הבנייה ברבעון השלישי לעומת הרבעון המקביל אשתקד;

ירידה במדד מנהלי הרכש בחודש נובמבר; ירידה בפדיון ענפי הכלכלה בחודש

אוקטובר;

שיעור האבטלה במשק עלה לרמה של 4.3% בחודש נובמבר. שיעור ההשתתפות

בכוח העבודה )בני 15 ומעלה( ירד לרמה של 63.8% לעומת רמה של 64% בחודש

אוקטובר. מספר המועסקים שעובדים בהיקף מלא ) 35 שעות ויותר במהלך השבוע.

נשאר ללא שינוי לעומת חודש אוקטובר ואילו מספר המועסקים שעובדים בהיקף

(חלקי )פחות מ- 35 שעות בשבוע( ירד ב 1%-

על פי נתוני הלמ"ס, נרשמה יציבות בייצור התעשייתי )מנוכה עונתיות( בחודש

אוקטובר )תעשייה ,כרייה וחציבה(, זאת לאחר ירידה של 0.1% בחודש ספטמבר

)בקצב שנתי נרשמה עלייה של 5% (. בהסתכלות לפי עוצמה טכנולוגית, נרשמה

ירידה של 7% בייצור טכנולוגיה עילית בחודש אוקטובר, זאת לאחר עלייה של

6.4% בחודש ספטמבר. מנגד, נרשמה עלייה של 2.6% בייצור טכנולוגיה מסורתית

בחודש אוקטובר, לאחר ירידה של 1.8% בחודש ספטמבר. בייצור טכנולוגיה

מעורבת מסורתית נרשמה עלייה של 3% בחודש אוקטובר, זאת לאחר ירידה של

4.1% בחודש ספטמבר. בייצור טכנולוגיה מעורבת עלית נרשמה עלייה של 4.3%

בחודש אוקטובר, זאת לאחר ירידה של 1.8% בחודש ספטמבר.

שיעור האינפלציה הצפוי משוק ההון לשנה הראשונה עלה לרמה של 0.4% בחודש

דצמבר, לעומת רמה של 0.3% בחודש נובמבר. ממוצע החזאים לשנה הקרובה

נותר יציב ברמה של 0.7% בחודש דצמבר. בטווחים הבינוניים והארוכים, ציפיות

האינפלציה משוק עלו כאשר אלו לשנה השלישית נמצאות ברמה של 1.2% ואלו

. לשנה החמישית נמצאות ברמה של 1.1%

על פי נתוני הלמ"ס, ברבעון השלישי הוחל בבנייתן של כ 10,800- דירות )נתונים

מקוריים( המשקפים ירידה של 20% למול הרבעון המקביל אשתקד. על פי נתונים

מנוכי עונתיות, ב 12- החודשים האחרונים חלה ירידה של 6.3% במספר הדירות

שהחלה בנייתן לעומת התקופה המקבילה אשתקד. בארבעת הרבעונים האחרונים

חלה ירידה של 6.6% במספר הדירות שהחלה בנייתן למול ארבעת הרבעונים

הקודמים. ברבעון השלישי הסתיימה בנייתן של כ 12,100- דירות )נתונים מקוריים(

המשקפים עלייה של 8.9% למול הרבעון המקביל אשתקד. על פי נתונים מנוכי

עונתיות, ב 12- החודשים האחרונים חלה עלייה של 18.6% במספר הדירות

שהסתיימה בנייתן לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מספר הדירות בבניה

פעילה הסתכם לכ 114- אלף דירות בסוף ספטמבר, לעומת כ 114.4- אלף דירות

בחודש ספטמבר אשתקד.

*המידע אינו מכוון לפעולה , ואינו מחליף מפגש עם סוכן/יועץ/משווק לקבלת מידע מקיף יותר . 

מגוון אפיקים וערוצי השקעה - סקירה כלכלית 

שעות פעילות וכתובת
כתובתנו המלאה 
משרדנו פתוחים 

ראשון - חמישי 

08:30-17:30

 

בשעות הערב נשמח לתאם לכם פגישה אישית 

לזרוב 17

ראשון לציון (בצמוד לקניון הזהב) 

info@afikim-fin.com

טלפון : 03-3730191

© 2017 כל הזכויות שמורות 

הערה: הטקסט באתר מנוסח לעיתים בלשון זכר או נקבה מטעמי נוחות בלבד, אך פונה לשני המינים (נקבה וזכר) במידה שווה.

השימוש באתר אינו מהווה תחליף לשימוש בממשק הר הביטוח של משרד האוצר , המידע המוצג באתר הוא להמחשה בלבד 

המידע המוצג אינו מחליף ייעוץ או מניעה לפעולה .